Henrik Ibsen - cytaty

Henrik Ibsen - cytaty




Najsilniejszym człowiekiem w świecie jest ten, kto jest zupełnie sam.

autor: Henrik Ibsen


Niechże pan nie posługuje się obcym wyrazem "ideały". Przecież na określenie tego mamy piękne rodzime słowo: kłamstwa.

autor: Henrik Ibsen



strona:   - 1 -  - 2 -