zło/grzech - cytaty

Motyw: zło/grzech - cytaty


Na cudzą nieczułość jesteśmy szczególnie uczuleni.

autor: Autor nieznany


A person may cause evil not only by his action
but also by his inaction

można czynić zło nie tylko swoim działaniem,
ale także zaniechaniem działania.

autor: Autor nieznany


No man has become wicked all at once

nikt nie stał się niegodziwcem od razu.

autor: Autor nieznany


Men never do evil so completely and cheerfully
as when they do it for religious conviction

ludzie nigdy nie czynią zła tak zupełnie i ochoczo,
jak z przekonań religijnych.

autor: Autor nieznany


Mniejsze zło jest zwykle trwalsze.

autor: Autor nieznany


Nikt nie ma dostatecznie dobrej pamięci, aby kłamać zawsze z powodzeniem.

autor: Abraham Lincoln


Chciwość i żarłoczność są czynne, pracowite, nie znają wytchnienia.

autor: Adolf Dygasiński


Oderint, dum metuant

Niech nienawidzą, byleby się bali.

autor: Akcjusz


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -  - 14 -  - 15 -  - 16 -  - 17 -  - 18 -  - 19 -