wolność - cytaty

Motyw: wolność - cytaty


Biada narodom, które kochają więcej wolność niż ojczyznę.

autor: Henryk Sienkiewicz


Zdolność łatwego zapominania jest formą wolności

autor: Khalil Gibran


Kto wierzy w wolność człowieczej woli, ten nigdy nie kochał i nie nienawidził.

autor: Marie von Ebner - Eschenbach


Wolność jest władzą, jaką mamy nad samym sobą.

autor: Hugo Grotius


Siła rodzi się z przymusu, a umiera z wolności.

autor: Leonardo da Vinci


Prasa musi mieć swobodę mówienia wszystkiego,
by niektórzy ludzie nie mieli swobody robienia wszystkiego.

autor: Louis Terrenoire


Zwierz w sieci najsroższy.

autor: Przysłowie


Smokers and non - smokers
cannot be equally free in the same carriage

palący i niepalący
nie mogą być tak samo wolni w jednym przedziale.

autor: Autor nieznany


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -