Adam Mickiewicz - cytaty
Głośniej niżeli w rozmowach Bóg przemawia w ciszy. I kto w sercu ucichnie, zaraz Go usłyszy.

autor: Adam Mickiewicz


Wierzysz, że się Bóg zrodził w betlejemskim żłobie, lecz biada ci, jeżeli nie zrodził się w tobie.

autor: Adam Mickiewicz


Szatan w ciemności łowi, jest to nocne zwierzę, Chroń się przed nim w światło, tam cię nie dostrzeże.

autor: Adam Mickiewicz


Razem młodzi przyjaciele!... W szczęściu wszystkiego są wszystkich cele, Jednością silni, rozumni szałem, Razem młodzi przyjaciele!...

autor: Adam Mickiewicz


Dzieckiem w kolebce kto łeb urwał Hydrze, Ten młody zdusi Centaury, Piekłu ofiarę wydrze, Do nieba pójdzie po laury.

autor: Adam Mickiewicz


Nie ten jest egoistą, kto od ludzi stroni, ale ten, kto za bliźnim jak za łupem goni.

autor: Adam Mickiewicz


O ile powiększycie i polepszycie duszę waszą, o tyle polepszycie prawa wasze i powiększycie granice wasze.

autor: Adam Mickiewicz


Ten może deptać węża, głaskać lwy i tury, Kto wyrwał z siebie żądło, rogi i pazury.

autor: Adam Mickiewiczstrona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -  - 14 -