Jerzy Zawieyski - cytaty

Jerzy Zawieyski - cytaty
Tylko wielka świętość, prawdziwie wielka, odnajduje mowę sztuki.

autor: Jerzy Zawieyski


Nienawiść jest słabością wyrosłą z rozpaczy i buntu. Ma ona niewielkie miejsce w sercu świata i ma ona krótkie życie.

autor: Jerzy Zawieyski


Drzewa nie istnieją osobno ani samotnie. Tym, co je łączy, to korzenie.

autor: Jerzy Zawieyski


Mową Boga, którą człowiek najłatwiej pojmuje, jest cierpienie.

autor: Jerzy Zawieyski


Choć cierpienie pcha nas w ramiona Boga - jest ono jedną z Jego tajemnic. Krzyż nadaje sens każdemu cierpieniu, chociaż nie wyjaśnia go bez reszty.

autor: Jerzy Zawieyski


Zwracając się do Boga myślami i modlitwą, opuszczamy niejako świat i silą skupienia pragniemy przebić Niebo

autor: Jerzy Zawieyski


Sztuka chrześcijańska rodzi się podobnie jak modlitwa: z potrzeby uwielbienia, z poczucia pokory i miłości, a także z całej ludzkiej niemocy, która przez cierpienie, przez słabość i grzech przedziera się ku Bogu.

autor: Jerzy Zawieyski


Gdyby od świętości ludzi zależała świętość Kościoła, dawno Kościół by zniknął.

autor: Jerzy Zawieyskistrona:   - 1 -  - 2 -