Jan Kochanowski - cytaty
To pan, zdaniem moim, Kto przestał na swoim.

autor: Jan Kochanowski


Bo dobra na trzy części mądrzy rozpisują? Jedne w umyśle, drugie w ciele ukazują, Trzecie z strony przychodzą. co szczęściem zowiemy; Wszystkich trzeba, jeśli żyć doskonale chcemy.

autor: Jan Kochanowski


Gościu, tak jakoś począł, już do końca czytaj, A jeśli nie rozumiesz, i mnie się nie pytaj! Gnać to część kazania, część niepospolita, Słuchaczom niepojęta, kaznodziei skryta.

autor: Jan Kochanowski


Gościu, siądź pod mym liściem, a odpoczni sobie!

autor: Jan Kochanowski


Nigdy w swojej mierze Chciwość władze nie stoi; zawżdy, jako powódź, Pomyka swoich granic nieznacznie, aż potym Wszytki pola zaleje.

autor: Jan Kochanowski


Czego chcesz od nas, Panie, za twe chojne dary! Czego za dobrodziejstwa, w których nie masz miary! Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie, I w otchłaniach, i w morzu, na ziemi, na niebie.

autor: Jan Kochanowski


A kiedy cię pocałuję, Trzy dni w gębie cukier czuję.

autor: Jan Kochanowski


A na więcej tego strzeż, abyś na urzędy Łakomych ludzi nigdy nie sadzał, bo kędy Sprawiedliwość przedajna, tam przeklęctwo wielkie, A u Boga niewinnych ważne prośby wszelkie.

autor: Jan Kochanowskistrona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -