Jan Kochanowski - cytaty
Fraszki to wszystko, cokolwiek myślemy, Fraszki to wszystko, cokolwiek czyniemy.

autor: Jan Kochanowski


A jakoż uczyć mają nie umiejąc sami? Muszą pewnie nadłożyć kazania baśniami.

autor: Jan Kochanowski


Znieść, co każe konieczność, to mądrego rada; śmieszny to człek, co sobie sam cierpień dokłada.

autor: Jan Kochanowski


A jeśli komu droga otwarta do nieba, Tym co służą ojczyźnie.

autor: Jan Kochanowski


Pocznij rząd sam od siebie, a uskrom chciwości, Niechaj będą posłuszne rozumnej zwierzchności.

autor: Jan Kochanowski


Trzeba wzgardzić rozkoszy, nie dbać o pieniądze, Porzucić próżne myśli, mieć na wodzy żądze.

autor: Jan Kochanowski


Nie porzucaj nadzieje, Jakoć się kolwiek dzieje.

autor: Jan Kochanowski


Kto się w opieke poda Panu swemu A całym prawie sercem ufa Jemu, Śmiele rzec może: "Mam obrońcę Boga, Nie będzie u mnie straszna żadna trwoga."

autor: Jan Kochanowskistrona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -