Jan Kochanowski - cytaty

Jan Kochanowski - cytaty
Synu mój, słusznie się zły człowiek śmierci boi, Ale się jej dobremu lękać nie przystoi, Bo zły mniema, że wszytek już na wieki ginie, A dobry prawie wtenczas do portu przypłynie

autor: Jan Kochanowski


Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim, Moja droga Urszulo, tym niknieniem swoim! Pełno nas, a jakoby nikogo nie było: Jedną maluczką duszą tak wiele ubyło.

autor: Jan Kochanowski


Wsi spokojna, wsi wesoła, Który głos twej chwale zdoła? Kto twe wczasy, kto pożytki może wspomnieć za raz wszytki?

autor: Jan Kochanowski


Jakoby też rok bez wiosny mieć chcieli, Którzy chcą, żeby młodzi nie szaleli.

autor: Jan Kochanowski


Skokiem taniec nasnadniejszy, A tym jeszcze pochodniejszy, Kiedy w bęben przybijają, Samy nogi prawie drgają.

autor: Jan Kochanowski


A jeśli komu droga otwarta do nieba, tym co służą ojczyźnie.

autor: Jan Kochanowski


Żona uczciwa ozdobą mężowi I najpewniejszą podpora domowi.

autor: Jan Kochanowski


Cieszy mnie ten rym: "Polak mądry po szkodzie"; Lecz jeśli prawda i z tego nas zbodzie, Nową przypowieść Polak sobie kupi, Że i przed szkodą i po szkodzie głupi.

autor: Jan Kochanowskistrona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -