Jan Paweł II - cytaty
Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.

autor: Jan Paweł II


Świat bez sztuki naraża się na to, że będzie światem zamkniętym na miłość.

autor: Jan Paweł II


Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć, ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie.

autor: Jan Paweł II


Kapłan jest człowiekiem żyjącym samotnie po to, aby inni nie byli samotni.

autor: Jan Paweł II


Nie bójcie się tajemnicy Boga. Nie bójcie się Jego milości.

autor: Jan Paweł II


Kościół potrzebuje obrazu. Ewangelia wyraża się w wielu obrazach i porównaniach, Ewangelia powinna i może być ukazana w formie obrazów. Kościół jest nie tylko Kościołem słowa, ale także Kościołem sakramentów, świętych znaków i symboli.

autor: Jan Paweł II


Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi i Jego zbawczej władzy! Otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju! Nie bójcie się!

autor: Jan Paweł II


Praca jest dobrem człowieka - dobrem jego człowieczeństwa - przez pracę bowiem człowiek nie tylko przekształca przyrodę, dostosowując ją do swoich potrzeb, ale także urzeczywistnia siebie jako człowiek, a także poniekąd bardziej "staje się człowiekiem".

autor: Jan Paweł IIstrona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -