Jean Jacques Rousseau - cytaty

Jean Jacques Rousseau - cytaty
Człowiek urodził się wolny, a wszędzie jest w kajdanach.

autor: Jean Jacques Rousseau


Ogólne i abstrakcyjne idee są źródłem największych ludzkich błędów.

autor: Jean Jacques Rousseau


Imam się przedsięwzięcia, które dotychczas nie miało przykładu i nie będzie miało naśladowcy.

autor: Jean Jacques Rousseau


Dzieciństwo to sen rozumu.

autor: Jean Jacques Rousseau


Gdyby zaofiarowano nam nieśmiertelność na tym świecie, któż chciałby przyjąć dar tak smutny?

autor: Jean Jacques Rousseau


Jeśli pozbawicie wasze serca umiłowania piękna, pozbawicie się całego piękna życia.

autor: Jean Jacques Rousseau


Trudno myśleć o szlachetności, kiedy myśli się tylko o tym, jak zarobić na życie.

autor: Jean Jacques Rousseau


Pieniądz, który się posiada, jest instrumentem wolności; pieniądz, za którym się goni, jest instrumentem zniewolenia.

autor: Jean Jacques Rousseaustrona:   - 1 -  - 2 -