Jezus Chrystus - cytaty

Jezus Chrystus - cytaty
Messis quidem multa, operarii autem pauci Żniwo wprawdzie obfite, ale robotników mało.

autor: Jezus Chrystus


Omnia possibilia sunt apud Deum. U Boga wszystko jest możliwe.

autor: Jezus Chrystus


A fructibus eorum cognoscetis eos. Po ich owocach ich poznacie.

autor: Jezus Chrystus


Ego sum via et veritas, et vita. Ja jestem drogą, prawdą i życiem.

autor: Jezus Chrystus


Attendite a falsis prophetis. Strzeżcie się fałszywych proroków.

autor: Jezus Chrystus


Omnes qui acceperint gladium, gladio peribunt. Wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza zginą.

autor: Jezus Chrystus


Vos estis sal terrae; vos estis lux mundi Wy jesteście solą ziemi; wy jesteście światłością świata.

autor: Jezus Chrystus


Beati pauperes spiritu. Błogosławieni ubodzy w duchu.

autor: Jezus Chrystusstrona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -