Josef Kard. Ratzinger - cytaty




Tylko ten, kto w cierpliwości trwa przed milczącym Bogiem - a może trzeba będzie trwać bardzo długo - modli się prawdziwie.

autor: Josef Kard. Ratzinger


Teolog, który nie kocha sztuki, poezji, muzyki, natury, taki teolog może być niebezpieczny.

autor: Josef Kard. Ratzinger


Kościoła nie trzeba budować, trzeba nim żyć.

autor: Josef Kard. Ratzinger


Tylko pomagając zbawić się innym, sami doznajemy zbawienia. Tylko ochraniając innych, sami znajdujemy ochronę. Tylko troszcząc się o innych, sami stajemy się przedmiotem troski.

autor: Josef Kard. Ratzinger


Kapłaństwo byłoby zbezczeszczone, gdyby stało się czymś innym niż służbą.

autor: Josef Kard. Ratzinger


Odbiorą nam chleb od ust, jeżeli nie nauczymy się nim dzielić.

autor: Josef Kard. Ratzinger


Każda z trzech Osób wskazuje na drugą, jest tylko w drugiej i w tym kole rodzącej się Miłości żyje najwyższa Jedność i najwyższa Stałość, dająca wszystkiemu, co istnieje podstawę i zasadność.

autor: Josef Kard. Ratzinger


Kto z nas może powiedzieć, że Pismo św. psalmy, hymny uwielbienia Bożego stały się dlań żywą mową serca, że cisną mu się na usta, gdy przestaje rozumować i pozwala ustom mówić to, czego serce jest pełne? W zasadzie żywimy się soczewicą i wodą, podczas kie

autor: Josef Kard. Ratzinger



strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -