Karl Rahner - cytaty




Śmierć jest wprawdzie zawsze w pobliżu ludzi, ale nie każdy człowiek jest tuż przy niej.

autor: Karl Rahner


Najlepszym lekarstwem dla człowieka jest drugi człowiek - Bóg Człowiek.

autor: Karl Rahner


Przemienienie świata rozpoczęte zostało przez Jezusa Chrystusa.

autor: Karl Rahner


Granice Królestwa Bożego nie pokrywają się z granicami między wyznaniami czy między praktykującymi i niepraktykującymi katolikami.

autor: Karl Rahner


Gdy nie modlimy się co dzień, to znaczy nie wyglądamy każdego dnia Boga, nie nasłuchujemy Jego słowa, nie gotujemy się co dzień na rozstrzygające próby życia.

autor: Karl Rahner


Cóż pozostaje z człowieka, jeżeli nie jest on człowiekiem Bożym?

autor: Karl Rahner


Śmierć może być pocałunkiem Boga.

autor: Karl Rahner


Strategia zbawcza Boga i Kościoła nie są identyczne, bo łaska Boża jest nieskończona, a siły Kościoła są bardzo ograniczone.

autor: Karl Rahner



strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -