Aleksander Fredro - cytaty

Aleksander Fredro - cytaty
Szanuj zdrowie należycie, bo jak umrzesz, stracisz życie

autor: Aleksander Fredro


Świat suknia – a dom koszula

autor: Aleksander Fredro


I tysiączne w pożyciu uczą nas przykłady, Że podejrzliwość bywa matką wszelkiej zdrady.

autor: Aleksander Fredro


W tej Polsce nigdy ładu, ale najmniej teraz.

autor: Aleksander Fredro


Bądź oszczędnym, abyś mógł być szczodrym.

autor: Aleksander Fredro


Małe dobro wielkiego zła nie naprawi, a małe zło wielkie dobro zepsuje.

autor: Aleksander Fredro


Prędzej złodziej przyzna się, że ukradł, niż profesor, że głupstwo powiedział.

autor: Aleksander Fredro


A te mrówki, tak wspaniałe, Pełne żądzy, wiedzy, pychy, Jakże twór to śmieszny, lichy.

autor: Aleksander Fredrostrona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -