Lew Szestow - cytaty

Lew Szestow - cytaty
Są pytania, których całe znaczenie polega na tym, że nie dopuszczają odpowiedzi, bo każda odpowiedź je zabija.

autor: Lew Szestowstrona:   - 1 -