Lucjan Rydel - cytaty

Lucjan Rydel - cytaty
Wszelka utopia jest ptakiem, którego w pokoju zamkniono: W oknach nie widzi on szyb, więc ufa rozmachom swych piór.

autor: Lucjan Rydel


Wszelka utopia jest ptakiem, którego w pokoju zamkniono: W oknach nie widzi on szyb, więc ufa rozmachom swych piór; Wróbel na próżno się tłucze i z główką upada skrwawioną, Orzeł przebije wnet szkło i lotem się wzniesie do chmur

autor: Lucjan Rydel


Tak mało na świecie dobroci, a tyle jej światu potrzeba... Nią życie jak słońcem się świeci, nią ziemia się zbliża do nieba.

autor: Lucjan Rydel


Ludzie o wiele są lepsi, niż mogą się wydać na oko, W sercu najgorszym jest coś, co zasługuje na część: Wnet by ten klejnot rozbłysnął ukryty w ciemnościach głęboko, Ale potrzeba by wprzód światło do duszy tej wnieś.

autor: Lucjan Rydel


Znosiłem jak anioł cierpliwie Ból wszelki, o ile był... cudzy; A teraz ogromnie się dziwię, Że mogą mój znosić tak drudzy.

autor: Lucjan Rydelstrona:   - 1 -