Marek Aureliusz - cytaty

Marek Aureliusz - cytaty
Śmierć jest tym samym co narodziny, misterium natury.

autor: Marek Aureliusz


Skłoń się ku temu sposobowi życia, który przyniósł ci szczęście.

autor: Marek Aureliusz


Zajrzyj w siebie! W twoim wnętrzu jest źródło, które nigdy nie wyschnie, jeśli potrafisz je odszukać.

autor: Marek Aureliusz


Zawsze obieraj drogę najkrótszą, albowiem krótka droga jest naturalna.

autor: Marek Aureliusz


Nasze życie jest takim, jakim uczyniły je nasze myśli.

autor: Marek Aureliusz


Również umieranie jest jednym z naszych życiowych zadań.

autor: Marek Aureliusz


Odejdź więc łagodnie. Łagodny bowiem jest i ten w kto cię zwalnia.

autor: Marek Aureliusz


Każdą pracę wykonuj, jakby miała ona być ostatnią w życiu.

autor: Marek Aureliuszstrona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -