Marlon Brando - cytaty
Wyspiarze mórz południowych nie mówią zbyt dobrze po angielsku, ale zasób ich słów wystarczy do podziału filmów amerykańskich na dwa gatunki: pif - paf i cmok - cmok.

autor: Marlon Brandostrona:   - 1 -