Mikołaj Wasiljewicz Gogol - cytaty
Wielu z tych, którym Bóg dał nieprzeciętne przymioty duszy, powinno się zajmować nie tyle negowaniem tego, co doczesne, ile utrwalaniem tego co wieczne.

autor: Mikołaj Wasiljewicz Gogol


Nigdy nie należy wydawać sądu o rzeczy na podstawie karykatury, którą z niej uczyniono.

autor: Mikołaj Wasiljewicz Gogol


Niedobrze działoby się na świecie, gdyby ludzie kierowali się wyłącznie samymi odruchami, nie uciekając się do rozsądku.

autor: Mikołaj Wasiljewicz Gogol


Szczęście człowieka na ziemi zaczyna się dlań wtedy, gdy zapominając o sobie zacznie żyć dla bliźnich.

autor: Mikołaj Wasiljewicz Gogol


Chrystus nie nakazał nam być przyjaciółmi - nakazał nam być braćmi.

autor: Mikołaj Wasiljewicz Gogol


Ogromne jest bohaterstwo tego człowieka, który, nie zaznawszy łaski, nie odszedł od Boga i niesie krzyż cięższy od innych - krzyż duchowej ciemności.

autor: Mikołaj Wasiljewicz Gogol


Kto posiadł choćby ziarenko prawdy, nie ma prawa skrywać go przed innymi: ono już nie należy do niego, lecz do Boga.

autor: Mikołaj Wasiljewicz Gogol


Nie gań poczynań bliźniego, zanim nie spojrzysz w głąb siebie.

autor: Mikołaj Wasiljewicz Gogolstrona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -