Orygenes - cytaty

Orygenes - cytaty
Poza Kościołem nikt nie będzie zbawiony.

autor: Orygenes


Jeśli ktoś z modlitwą łączy swą codzienną pracę, wtedy z jego modlitwy wypływają dobre uczynki i zachowanie przykazań i tylko wtedy polecenie "zawsze się módlcie" będzie spełnione, gdy całe życie wierzącego stanie się jedną, wielką, nieustanną modlitwą.

autor: Orygenes


Inter malleum et incudem Między młotem i kowadłem.

autor: Orygenesstrona:   - 1 -