Paweł Hulka - Laskowski - cytaty
Istotą chrześcijaństwa jest wiara w nieśmiertelność duszy i konieczność rozpoczynania tego żywota wiekuistego już tutaj, na ziemi.

autor: Paweł Hulka - Laskowski


Ludzie bez przekonań nie budzą zaufania. Sto razy większy budzi u nas szacunek człowiek, który znosi prześladowanie dla swoich przekonań, niż człowiek, który łatwo zrzeka się swoich niby to przekonań dla interesu.

autor: Paweł Hulka - Laskowski


Religia jest czynnikiem najbardziej zachowawczym; gdy więc ten zostaje obalony w człowieku współczesnym, to wraz z nim upadają wszystkie inne wartości, jak patriotyzm, moralność, obyczaje.

autor: Paweł Hulka - Laskowski


Zawodzi człowiek w tym, co jest w nim najlepszego: w poznaniu swych wad i wypowiadaniu im walki.

autor: Paweł Hulka - Laskowski


Tam, gdzie panuje półmrok i obłuda, tam nigdy nie zajaśnieje słońce wolności i mocy.

autor: Paweł Hulka - Laskowski


Chrześcijanie się nie rodzą, ale się stają.

autor: Paweł Hulka - Laskowski


Nie gardźmy intuicją! Ona jest źródłem wszelkiego poznania i zawsze wyprzedza dowody naukowe.

autor: Paweł Hulka - Laskowski


Modlitwa jest walką o samego siebie z samym sobą.

autor: Paweł Hulka - Laskowskistrona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -