Oscar Wilde - cytaty
Różnica między grzesznikiem a świętym polega na tym, że święty ma zwykle ciekawą przeszłość - grzesznik przyszłość.

autor: Oscar Wilde


Wspaniałomyślność jest istotą przyjaźni.

autor: Oscar Wilde


Znają siebie jedynie ludzie płytcy.

autor: Oscar Wilde


Niezadowolenie jest pierwszym krokiem do postępu zarówno jednostki, jak i społeczeństw.

autor: Oscar Wilde


To recommend thrift to the poor is both grotesque and insulting Zalecać oszczędność ubogim to groteskowe i oburzające.

autor: Oscar Wilde


To die for one`s theological beliefs is the worst use a man can make of his life Umrzeć za swoje przekonania religijne to najgorsza rzecz, jaką człowiek może zrobić ze swoim życiem.

autor: Oscar Wilde


When a man has no enemy left there must be something mean about him Jeśli człowiek nie ma żadnych wrogów, to musi być w nim coś nikczemnego.

autor: Oscar Wilde


Ambicja to ostatnie schronienie bankruta.

autor: Oscar Wildestrona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -  - 14 -  - 15 -  - 16 -  - 17 -  - 18 -