Oscar Wilde - cytaty
It is often said that force is no argument. That, however, entirely depends on what one wants do prove Często się mówi, że przemoc nie jest żadnym argumentem. Zależy to jednak od tego, co chce się udowodnić.

autor: Oscar Wilde


It is always nice to be expected and not to arrive Zawsze przyjemnie jest być oczekiwanym i nie przybyć.

autor: Oscar Wilde


The great superiority of France over England is that in France every bourgeois wants to be an artist, whereas in England every artist wants to be a bourgeois wielka przewaga Francji nad Anglią polega na tym, że we Francji każdy burżuj

autor: Oscar Wilde


Selfishness is not living as one wishes to live, it is asking others to live as one wishes to live Egoizm nie polega na tym, że się żyje tak, jak się chce, ale na tym, że wymaga się od innych, by żyli tak, jak my chcemy.

autor: Oscar Wilde


Generosity is the essence of friendship Wspaniałomyślność jest istotą przyjaźni.

autor: Oscar Wilde


Only the shallow know themselves tylko płytcy ludzie znają siebie.

autor: Oscar Wilde


Niezadowolenie jest pierwszym krokiem do rozwoju ludzi i narodów.

autor: Oscar Wilde


If a man is not a gentleman, whatever he knows is bad for him Jeśli człowiek nie jest dżentelmenem, cokolwiek wie, jest dlań szkodliwe.

autor: Oscar Wildestrona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -  - 14 -  - 15 -  - 16 -  - 17 -  - 18 -