Oscar Wilde - cytaty




Language is the parent, and not the child, of thought Język jest ojcem, a nie dzieckiem myśli.

autor: Oscar Wilde


Nie ma żadnego grzechu oprócz głupoty.

autor: Oscar Wilde


To regret one`s own experiences is to arrest one`s own development. Żałować własnych doświadczeń to zatrzymać własny rozwój.

autor: Oscar Wilde


I don`t like principles, I prefer prejudices. Nie lubię zasad, wolę przesądy.

autor: Oscar Wilde


I can resist everything except temptation. Wszystkiemu mogę się oprzeć z wyjątkiem pokusy

autor: Oscar Wilde


Doświadczenie - nazwa jaką nadajemy naszym błędom.

autor: Oscar Wilde


Starzy wierzą we wszystko, dorośli we wszystko wątpią, młodzi wszystko wiedzą.

autor: Oscar Wilde


Postęp jest realizacją utopii.

autor: Oscar Wilde



strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -  - 14 -  - 15 -  - 16 -  - 17 -  - 18 -