Oscar Wilde - cytaty
Jedynym sposobem pozbycia się pokusy jest uleganie jej.

autor: Oscar Wilde


The worst of having a romance of any kind is that it leaves one so unromantic Najgorszą stroną romansu jest to, że człowiek przestaje być romantyczny.

autor: Oscar Wilde


There is no sin except stupidity Jedynym grzechem jest głupota.

autor: Oscar Wilde


Łatwo jest nawracać innych, lecz bardzo trudno nawrócić samego siebie.

autor: Oscar Wilde


To be natural is such a very difficult pose to keep up Naturalność to bardzo trudna do utrzymania poza.

autor: Oscar Wilde


Jedyną różnicą między kaprysem a wieczną miłością jest to, iż kaprys trwa trochę dłużej.

autor: Oscar Wildestrona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -  - 14 -  - 15 -  - 16 -  - 17 -  - 18 -