Oscar Wilde - cytaty
The best that one can say of most modern creative art is that it is just a little less vulgar than reality Najlepsze, co można powiedzieć o większości nowoczesnych dzieł sztuki, to to, że są trochę mniej wulgarne niż rzeczywistość.

autor: Oscar Wilde


Nowadays it is only the unreadable that occurs Obecnie zdarzają się tylko takie rzeczy, o których nie warto czytać.

autor: Oscar Wilde


Postęp to urzeczywistnianie utopii.

autor: Oscar Wilde


When the public describe a work as grossly immoral, they mean that the artist has said or made a beautiful thing that is true. Kiedy publiczność określa jakieś dzieło jako niemoralne, to znaczy, że artysta powiedział lub stworzył piękną rzecz, k

autor: Oscar Wilde


Jeśli chcesz wiedzieć co ma na myśli kobieta, nie słuchaj tego co mówi - patrz na nią.

autor: Oscar Wilde


The world is a stage, but the play is badly cast Świat jest sceną, ale sztuka jest źle obsadzona.

autor: Oscar Wilde


Chcąc odzyskać młodość trzeba tylko powtórzyć dawne szaleństwa.

autor: Oscar Wilde


The discovery of America was the death of art Odkrycie Ameryki było początkiem śmierci sztuki.

autor: Oscar Wildestrona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -  - 14 -  - 15 -  - 16 -  - 17 -  - 18 -