Platon - cytaty
In vino veritas Prawda w winie; wino rozwiązuje język.

autor: Platon


Ten, który kocha staje się zaślepiony wobec przedmiotu swojej miłości.

autor: Platon


Z dwóch rodzajów zła nigdy nie wybierze większego ten, kto może wybrać mniejsze.

autor: Platon


Starzec i pijany są po dwakroć jak dzieci.

autor: Platon


Największe zło to tolerować krzywdę. Każdy prowadzi jakąś kalkulację, którą nazywamy nadzieją.

autor: Platon


Prawda jest dla mędrca, piękno dla wrażliwego serca. Rzeczy piękne są trudne.

autor: Platon


W swej głupocie [ludzie] doszli do przekonania, że w muzyce nie istnieje dobro ani zło, a jedynym kryterium jej oceny jest przyjemność, jaką może dawać. Muzyka sama w sobie nie stanowi wartości, ale związana z nią niemoralność i duch bezprawia.

autor: Platon


Ten kto ma spokojne i pogodne usposobienie, łatwiej przyjmuje starość.

autor: Platonstrona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -