Plutarch - cytaty

Plutarch - cytaty
Navigare necesse est, vivere non est necesse Żeglowanie jest koniecznością, życie koniecznością nie jest.

autor: Plutarch


Edimus, ut vivamus, non vivimus, ut edamus Jemy po to, by żyć, a nie żyjemy po to, by jeść.

autor: Plutarch


Puste beczki i głupcy robią dużo hałasu.

autor: Plutarch


Kiedy zgasi się świece, wszystkie kobiety pięknieją.

autor: Plutarch


Trzeba żyć, a nie tylko istnieć.

autor: Plutarch


Tak jak but zmienia kształt przez nogę, tak też duchowe pragnienia zmieniają życie człowieka.

autor: Plutarchstrona:   - 1 -