Andrzej Madej - cytaty

Andrzej Madej - cytaty
Chrystus daje nam oczy, którymi oglądamy wszystko w blaskach Jego Zmartwychwstania.

autor: Andrzej Madej


Życie jest zmaganiem sił i walką. Na dnie każdej walki bije źródło pokoju. Walcząc dajemy świadectwo, że przychodzi Królestwo Niebieskie.

autor: Andrzej Madej


Bóg zajaśniał najwyraźniej człowiekowi na ludzkim obliczu Tego, który się narodził w Betlejem. Od tamtej nocy trzeba się dopatrywać twarzy Boga w każdej twarzy człowieka.

autor: Andrzej Madej


Nie wystarczy powiedzieć, że Bóg działa pomimo naszych słabości. On działa poprzez naszą słabość jeszcze bardziej.

autor: Andrzej Madej


Naszym sukcesem jest otwartość na przyjmowanie, uznanie potrzeby Boga, że tylko On może nas dopełnić, gdyż nie jesteśmy samowystarczalni,

autor: Andrzej Madej


Im bardziej człowiek się nawraca, tym łatwiej zauważa nie nawrócone strefy swego życia.

autor: Andrzej Madejstrona:   - 1 -