Romano Guardini - cytaty
Świat jest dziełem: zaplanowanym w mądrości, pomyślanym w dobroci i zrealizowanym w wolności.

autor: Romano Guardini


Bez wielkiej cnoty cierpliwości nic nie dojrzewa, co ludzkie.

autor: Romano Guardini


Sąd Ostateczny - to nie jest zemsta obrażonego Syna Bożego... na sądzie tym dopełnia się zbawienie.

autor: Romano Guardini


W działaniu chrześcijańskim na miejscu ogólnej normy znajduje się historyczna postać Jezusa.

autor: Romano Guardini


Kto pragnie dobra dla człowieka, musi go najpierw szanować.

autor: Romano Guardini


Człowiek jest językiem na który trzeba przekładać Boga.

autor: Romano Guardini


Możne mieć okresy, w których modlitwa kuleje, ale nie można utrzymać wiary na stałe nie modląc się, tak jak nie można żyć nie oddychając.

autor: Romano Guardini


Najgłębszy sens wszelkiej gościnności leży w tym, aby jeden drugiemu ofiarował okazję do wytchnienia i odpoczynku w drodze do domu wieczności.

autor: Romano Guardinistrona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -