Seneka Młodszy - cytaty
Quod verum est, meum est co jest prawdziwe, jest też moje.

autor: Seneka Młodszy


Se contentus est sapiens mędrzec zadowala się sobą.

autor: Seneka Młodszy


Kto nie zignoruje czynu, nie zignoruje jego autora.

autor: Seneka Młodszy


Sola ratio perfecta beatum facit tylko doskonały rozum czyni człowieka szczęśliwym.

autor: Seneka Młodszy


Niegodziwość pije większą część swojej własnej trucizny.

autor: Seneka Młodszy


Dumne i potężne jest miano matki...

autor: Seneka Młodszy


Malum est in necessitate vivere, sed in necessitate vivere necessitas nulla est źle jest żyć w okowach konieczności, żadna jednak konieczność nie zmusza nas do życia.

autor: Seneka Młodszy


Panować nad sobą to najwyższa władza.

autor: Seneka Młodszystrona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -  - 14 -  - 15 -  - 16 -