Seneka Młodszy - cytaty
Boimy się nie śmierci, ale wyobrażenia, jakie mamy o niej

autor: Seneka Młodszy


Cały ten świat jest moją ojczyzną

autor: Seneka Młodszy


Vinum incendit iras wino rozpala gniew.

autor: Seneka Młodszy


Nawet ludzie pospolici i mierni osiągają sukcesy; lecz tylko wielki człowiek zdolny jest odnieść triumf nad grozą i nieszczęściami, jakie spadają na śmiertelników. Być zawsze szczęśliwym i przejść przez życie bez zgryzoty serca - to nie znać drugiej stron

autor: Seneka Młodszy


Virtus ad beate vivendum sufficit cnota wystarcza do szczęścia.

autor: Seneka Młodszy


Z możliwego zła nie ma gorszego nad opinię prostaka.

autor: Seneka Młodszy


Próbą złota jest ogień, nieszczęście - dzielnych ludzi.

autor: Seneka Młodszy


Ubogi jest nie ten, kto mało posiada, ale ten, kto więcej pragnie.

autor: Seneka Młodszystrona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -  - 14 -  - 15 -  - 16 -