Seneka Starszy - cytaty
Cokolwiek robisz, pamiętaj o śmierci.

autor: Seneka Starszy


Jeżeli nie wiesz, do jakiego portu płyniesz, żaden wiatr nie będzie właściwy.

autor: Seneka Starszy


Trzeba się nam pierwej przygotować do śmierci, niżeli do życia.

autor: Seneka Starszy


Twierdzę, że bogactwo nie jest dobrem; gdyby nim było. czyniłoby ludzi dobrymi.

autor: Seneka Starszy


Prawdziwa wolność - to być posłusznym Bogu.

autor: Seneka Starszy


Kto każdą chwilę obraca na swój użytek, kto każdy dzień układa jakby swój dzień ostatni, ten ani nie pragnie jutra, ani się go nie lęka.

autor: Seneka Starszy


Człowiek, który chce być tylko człowiekiem, szybko nim przestanie być.

autor: Seneka Starszy


Często starzec pochylony wiekiem nie ma innego dowodu na to, że żył tak długo, jak tylko liczbę przeżytych lat.

autor: Seneka Starszystrona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -