Simone Weil - cytaty
Niczym nienaruszona uwaga jest modlitwą.

autor: Simone Weil


Pokora jest pewnym stosunkiem duszy do czasu. To zgoda na czekanie.

autor: Simone Weil


Pokora to odmowa istnienia poza Bogiem. Królowa cnót.

autor: Simone Weil


Niemożliwe jest przebaczyć komuś, kto wyrządził nam zło, jeżeli to zło nas poniża. Trzeba myśleć, że nas nie poniżyło ale odsłoniło nam prawdziwy nasz poziom.

autor: Simone Weil


Każdy grzech jest próbą wypełnienia pustki.

autor: Simone Weil


Pogoń za radością spina nas z czasem. Radość jest naszą ucieczką z czasu.

autor: Simone Weil


Nie religia, rewolucja jest opium dla ludu.

autor: Simone Weilstrona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -