Stanisława Fleszarowa - Muskat - cytaty

Stanisława Fleszarowa - Muskat - cytaty
Czas omija miejsca, które wspominamy.

autor: Stanisława Fleszarowa - Muskatstrona:   - 1 -