Stefan Witwicki - cytaty

Stefan Witwicki - cytaty
Moralność człowieka częściej zależy od jego umysłu aniżeli od serca.

autor: Stefan Witwicki


Do najszkodliwszych skąpców w społeczeństwie należą ludzie mądrzy mający nałóg milczenia. Do najnieznośniejszych rozrzutników - głupcy nieustannie mówiący.

autor: Stefan Witwicki


Im bardziej jesteśmy próżni, tym bardziej uderza nas próżność drugich.

autor: Stefan Witwicki


Istota, którą człowiek zna, której zawsze dowierza, która go prawie zawsze zdradza, jest to on sam.

autor: Stefan Witwicki


Szczęście jest widokiem życia, a próżność jego sprężyna, życie jest ofiara śmierci, śmierć celem życia.

autor: Stefan Witwickistrona:   - 1 -