Szymon Szymonowie - cytaty

Szymon Szymonowie - cytaty
Praca skarb najpewniejszy; kto się spuści na nię, l za żywota ma chleb, i po nim zostanie.

autor: Szymon Szymonowiestrona:   - 1 -