św. Bernard z Clairvaux - cytaty

św. Bernard z Clairvaux - cytaty
Czym jest skąpstwo? Strachem przed biedą człowieka, który żyje w biedzie.

autor: św. Bernard z Clairvaux


W pierwszym swoim przyjściu Chrystus stał się naszym Odkupicielem, w drugim ukaże się jako nasze życie, a pomiędzy tymi dwoma jest On naszym wytchnieniem i pocieszeniem.

autor: św. Bernard z Clairvaux


Od drzewa można się więcej nauczyć niż z książki.

autor: św. Bernard z Clairvaux


Jedyną rzeczą, która nie jest stratą czasu, jest poszukiwanie Boga, nawet jeżeli On jest nieosiągalny.

autor: św. Bernard z Clairvaux


Modlitwa wytrwała, pokorna i gorąca bez wątpienia osiąga niebo, z którego nigdy nie powróci nie wysłuchana.

autor: św. Bernard z Clairvaux


Nie znajdą Boga ci, którzy Go szukają do czasu tylko, a przestają szukać w chwili pokusy. Jeżeli chcesz pojąć i zdobyć Chrystusa, uczynisz to znacznie prędzej idąc Jego śladami, niż czytając o Nim księgi.

autor: św. Bernard z Clairvaux


Miłosierdzie Boże jest studnią niezgłębioną, z której czerpiemy naczyniem ufności, a kto ma większe naczynie, ten więcej łaski odnosi.

autor: św. Bernard z Clairvaux


Modlitwa wyprasza siłę dla postu, a post łaskę modlitwy. Post wzmaga modlitwę, a modlitwa wzmacnia post i niesie go przed Boga.

autor: św. Bernard z Clairvauxstrona:   - 1 -