św. Grzegorz Wielki - cytaty
Tak posiadajcie rzeczy tego świata, aby przez nie świat nie posiadał was.

autor: św. Grzegorz Wielki


Wielu teraz macie Łazarzów, którzy leżą u waszych drzwi i potrzebują tego, co codziennie spada z waszych stołów, gdy jesteście nasyceni.

autor: św. Grzegorz Wielki


Zabierz życzliwość a zabierzesz światu słońce i uczynisz stosunki między ludźmi nie do zniesienia.

autor: św. Grzegorz Wielki


Niemało jest tych, którym zły duch wydziera z serca chęć nauki, aby i świeckich rzeczy nie wiedzieli i do wzniosłości duchowych nie dorośli.

autor: św. Grzegorz Wielki


Codziennie znajdujemy Łazarza, jeśli go szukamy, co dzień widzimy Łazarza, choćbyśmy go nie szukali.

autor: św. Grzegorz Wielki


Kto głosi kazania dlatego, aby tu otrzymał pochwałę lub wynagrodzenie, niewątpliwie pozbawia się wiecznej nagrody.

autor: św. Grzegorz Wielki


Przyjmujcie Chrystusa do swych stołów, abyście mogli być przez Niego przyjęci na wieczne uczty. Udzielajcie teraz wędrownemu Chrystusowi gościny, aby was na sądzie nie uważał jakby za wędrowców, lecz jako swoich przyjął do królestwa.

autor: św. Grzegorz Wielkistrona:   - 1 -