św. Grzegorz z Nazjanzu - cytaty

św. Grzegorz z Nazjanzu - cytaty
Macie być jak źródła światła w świecie i silą życiodajną dla ludzi.

autor: św. Grzegorz z Nazjanzustrona:   - 1 -