św. Izydor z Sewilli - cytaty

św. Izydor z Sewilli - cytaty
Nauczania powinny się odznaczać poprawnością, prostotą, otwartością, powagą i skromnością, dalej: taktem i wdziękiem. Do każdego trzeba przemawiać indywidualnie, w zależności od jego stanu i poziomu moralnego. A więc kaznodzieja powinien wprzód przemyśleć

autor: św. Izydor z Sewillistrona:   - 1 -