Jan św. Złotousty - cytaty

Jan św. Złotousty - cytaty
Przyczyną wszystkich upadków i nieszczęść, na które się ludzie uskarżają, nie jest diabeł, lecz ludzkie niedbalstwo.

autor: Jan św. Złotoustystrona:   - 1 -