Maksymilian św. Kolbe - cytaty

Maksymilian św. Kolbe - cytaty
Dobrze spełniać to, co ode mnie zależy, a dobrze spełniać to, co ode mnie nie zależy - oto jest cała doskonałość i źródło prawdziwego szczęścia na świecie.

autor: Maksymilian św. Kolbe


Kolana - a nie rozum, albo pióro dają owoc w pracy, kazaniach. książkach.

autor: Maksymilian św. Kolbe


Skupienie jest początkiem nawrócenia.

autor: Maksymilian św. Kolbe


Jedynie prawda może być i jest niezłomnym fundamentem szczęścia tak poszczególnych ludzi jak i całej ludzkości.

autor: Maksymilian św. Kolbe


Im większa ofiara, tym większe błogosławieństwo.

autor: Maksymilian św. Kolbe


Modlitwa i samotność czynią człowieka świętym.

autor: Maksymilian św. Kolbe


Im kto jest pokorniejszy, tym większą świętość osiągnie.

autor: Maksymilian św. Kolbe


Geniuszem nie każdy może zostać, druga zaś do świętości wszystkim stoi otworem.

autor: Maksymilian św. Kolbestrona:   - 1 -  - 2 -