św. Paweł z Tarsu - cytaty
Vince in bono malum zło dobrem zwyciężaj.

autor: św. Paweł z Tarsu


Qui non laborat, non manducet kto nie chce pracować, niech nie je.

autor: św. Paweł z Tarsu


Non est potestas nisi a Deo wszelka władza pochodzi od Boga.

autor: św. Paweł z Tarsu


Si Deus pro nobis, quis contra nos? jeśli Bóg jest z nami, któż przeciwko nam?

autor: św. Paweł z Tarsu


Mulieres in Ecclesiis taceant kobiety mają milczeć w kościele.

autor: św. Paweł z Tarsu


Dobroć polega na szanowaniu i kochaniu ludzi bardziej niż na to zasługują.

autor: św. Paweł z Tarsu


Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli s

autor: św. Paweł z Tarsustrona:   - 1 -  - 2 -