św. Paweł z Tarsu - cytaty
Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, A miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź Brzęcząca albo cymbał brzmiący.

autor: św. Paweł z Tarsu


gadatliwe i ciekawskie (o młodych wdowach)

autor: św. Paweł z Tarsu


Ci, których świat nie był wart, zostali zamęczeni.

autor: św. Paweł z Tarsu


Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadł wszelką wiedzę, i wiarę miał tak wielką, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał - byłbym niczym.

autor: św. Paweł z Tarsu


Moc bowiem w słabości się doskonali.

autor: św. Paweł z Tarsu


Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący.

autor: św. Paweł z Tarsu


Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje.

autor: św. Paweł z Tarsu


I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał.

autor: św. Paweł z Tarsustrona:   - 1 -  - 2 -