św. Teresa z Avila - cytaty

św. Teresa z Avila - cytaty
Trzeba umieć Pana Boga chwytać za serce, to Jego "słaba strona".

autor: św. Teresa z Avila


Boże, wejrzyj, że nie rozumiemy samych siebie, że sami nie wiemy, czego chcemy, i oddalamy się nieskończenie od tego, czego pragniemy.

autor: św. Teresa z Avilastrona:   - 1 -