Thomas Woodrow Wilson - cytaty

Thomas Woodrow Wilson - cytaty
Powinno być utworzone niepodległe państwo polskie, które winno obejmować ziemie zamieszkałe przez ludność bezspornie polską, mieć zapewniony wolny i bezpieczny dostęp do morza; jego niezawisłość polityczna, gospodarcza oraz całość tery

autor: Thomas Woodrow Wilsonstrona:   - 1 -