Voltaire, Wolter - cytaty

Voltaire, Wolter - cytaty
I disapprove of what you say but I will defend to the death your right to say it. Nie zgadzam się z tym, co mówisz, ale będę bronił do śmierci twojego prawa do mówienia tego

autor: Voltaire, Wolter


Uczony zna dobrze wartość pieniądza, ale bogaty nie zna wartości wiedzy.

autor: Voltaire, Wolter


Najlepszym sposobem wywołania nudy jest mówienie wszystkiego, co się wie.

autor: Voltaire, Wolter


Łatwe a mimo to wspaniałe: być skromnym, gdy jest się wielkim.

autor: Voltaire, Wolter


Zło przybywa lotem ptaka i odchodzi kulejąc.

autor: Voltaire, Wolter


Jesteśmy nieszczęśliwi, bo czegoś nam brakuje, ale posiadając to, nie jesteśmy szczęśliwi.

autor: Voltaire, Wolter


Gdyby nawet Boga nie było, należało by Go wymyślić.

autor: Voltaire, Wolter


Kto podejrzewa, zaprasza do zdrady.

autor: Voltaire, Wolterstrona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -