Władysław Syrokomla - cytaty

Władysław Syrokomla - cytaty
Błogosławiony, kto się u świata Sprawiedliwości nie dokołata.

autor: Władysław Syrokomla


Niezgoda - cecha niewoli.

autor: Władysław Syrokomla


Lecz insze ludzkie - insze sądy boże! Kapłan dla skruchy grzesznemu przebaczy, Ale historia przebaczyć nie może.

autor: Władysław Syrokomla


Ot! nastał wiek postępu, daj Boże, mu zdrowie! Już nam teraz obecność i przeszłość nie w głowie.

autor: Władysław Syrokomla


Słowami prawdy i kamień przebije.

autor: Władysław Syrokomlastrona:   - 1 -