Włodzimierz Iljicz Lenin - cytaty

Włodzimierz Iljicz Lenin - cytaty
Nie ma i nie może być rewolucji bez kontrrewolucji.

autor: Włodzimierz Iljicz Lenin


Czy ujmiemy w ręce świat niespławiony w krwi aż do krańca?

autor: Włodzimierz Iljicz Lenin


Związki zawodowe - mechanizm transmisyjny między partią komunistyczną a masami.

autor: Włodzimierz Iljicz Lenin


Muzyka może być środkiem do szybkiego zniszczenia społeczeństwa.

autor: Włodzimierz Iljicz Lenin


Po pierwsze - uczyć się, po drugie - uczyć się i po trzecie - uczyć się.

autor: Włodzimierz Iljicz Lenin


Nie ma i nie może być rewloucji bez kontrrewolucji.

autor: Włodzimierz Iljicz Lenin


Każda kucharka powinna nauczyć się rządzić państwem.

autor: Włodzimierz Iljicz Lenin


Powinniśmy wytępić w sobie wszelkie ślady zbytku.

autor: Włodzimierz Iljicz Leninstrona:   - 1 -  - 2 -